Ne e duam Artin.

Ne e dimë se ka shumë prej jush që e duan artin gjithashtu. Në fakt, ne e dimë se ka shumë prej jush që jeni duke krijuar art. Ne duam ta shohim artin tuaj. Dhe më e rëndësishmja, ne duam ta ndajmë artin tuaj.

Kjo është arsyeja pse Kosovo Art Exchange (KAE) është krijuar. KAE u krijua nga artistët, për artistët, me artistët , përmes artistëve. --- Kosovo Art Exchange është burimi primar për artistët në rritje në komunitetin e Mitrovicës (dhe guxojmë të themi edhe në Kosovë). Ne ekzistojmë për ta lidhur komunitetin tonë me artet vizuale dhe personat kreativ që i krijojnë ato.

Ndaluni dhe na vizitoni. Le ta shohim artin. Le të flasim me artin. Le ta ndajmë artin.

We love art.

And we know there are lots of you out there that love art too. In fact, we know there are lots of you out there creating art. We want to see your art. And more importantly, we want to share your art.

That's why Kosovo Art Exchange (KAE) was created. It was created by artists, for artists, with artists, through artists, from artists, to artists --- the Kosovo Art Exchange is the premiere resource for emerging artists in the community of Mitrovica (and dare we say Kosovo). We exist to connect our community with the visual arts and the creative beings who make them.

Stop by and visit us. Let's look at art. Let's talk art. Let's share art.


What's Happening @ the Gallery