‘Art is for everyone’ Exhibition Artists and Works

 

The second landscape, 2016 Oil in canvas 200€  The thid landscape, 2016 Oil on canvas 250€

The second landscape, 2016
Oil in canvas
200€

The thid landscape, 2016
Oil on canvas
250€

Leoneta Abdyli

Leoneta Abdyli was born and raised in Bujanovc. After high school, she pursued her Bachelor and Master degree in Fine Arts from University of Prishtina. For Leoneta, the concept of “art” can mean a lot, not just to those who feel, who have an artistic soul but for everyone. She believes art is always connected with the truth and the beautiful; it brings joy to one’s soul just by looking at it. Her love for all things art includes the way a sculptor shapes the clay, the sounds of the violin that transcend one to eternity, and how a painter can express his imagination in one small piece of paper by only using colors.
Leoneta has been active in sharing her love for art through education with her vast experiences with children. Many of these experiences include providing basic art lectures, and creating an environment to discover the talent of children as well as motivating children to create art. Besides teaching art in different elementary schools, she has also worked for various NGOs like Hope, where she again used her talents to engage with children different activities that focused on art and culture. As an exhibiting artist, Leoneta has shown her art through many group exhibitions, and solo exhibitions. Some of these exhibitions include Vuk Karadzic, Bujanovac, United Colors of Benetton (Italy), ASA  Expo Painting & Architecture (Prishtina), various group exhibitions at the Swiss Diamond Hotel (Prishtina), group exhibition “Hands On Hands,” Bujanovac, group exhibition of “ASA” (Tirana),  and group exhibition “Spirit of the Spring,” (Albania).
Leoneta has been awarded several certificates for her work in arts and culture to include:Certificate for Painting from the International Film Festival for Human Rights by ASA Club; Certificate of Participation and Contribution from "Expo ASA 2" and "ASA 2 style" by ASA Club; Certificate for Participation in the first Presheva Art Colony; Certificate for Participation in the second edition of the Visual Arts Exhibition, Collective Concert Exhibition, dedicated to Mother Theresa, Cathedral, Infiniti Art group (Prishtina).

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

Leoneta Abdyli u lind dhe u rrit në Bujanovc. Pas shkollës së mesme, ajo ndoqi studimet Bachelor dhe Master në Fakultetin e Artit, në Universitetin e Prishtinës. Për Leonetën, koncepti i "artit" mund të nënkuptojë shumë, jo vetëm për ata që e ndjejn, të cilët kanë një shpirt artistik por për të gjithë. Ajo beson se arti është gjithmonë i lidhur me të vërtetën dhe të bukurën; arti të sjell gëzim në shpirtë vetëm duke e shikuar. Dashuria e saj për artin përfshin mënyrën se si skulptori formon argjilën, tingujt e violinës që e të dërgojnë në përjetësi dhe se si një piktor mund ta shprehë imagjinatën e tij në një copë letre duke përdorur vetëm ngjyrat.Leoneta ka qenë aktive në shpërndarjen e dashurisë së saj për artin përmes edukimit me përvojen e saj të gjerë me fëmijët. Shumë prej këtyre përvojave përfshijnë sigurimin e leksioneve bazë të artit dhe krijimin e një mjedisi për të zbuluar talentet e fëmijëve, si dhe për të motivuar fëmijët për të krijuar art. Përveç mësimit të artit në shkolla të ndryshme fillore, ajo gjithashtu ka punuar për OJQ të ndryshme si Hope, ku ajo përsëri përdori talentin e saj për të angazhuar fëmijët me aktivitete të ndryshme me fokus në art dhe kulturë. Si një artiste që ekspozon, Leoneta ka treguar artin e saj përmes ekspozitave të shumta grupoe dhe ekspozita personale. Disa nga këto ekspozita përfshijnë Vuk Karadzic, Bujanoc, United Colors of Benetton (Itali), ASA Expo Painting & Architecture (Prishtina), ekspozita të grupeve të ndryshme në Swiss Diamond Hotel (Prishtinë), ekspozita grupore "Hands on Hands", Bujanoc, ekspozita e "ASA" (Tiranë), dhe ekspozita grupore "Shpirti i Pranverës" (Shqipëri).
Leonetes i janë dhënë disa certifikata për punën e saj në art dhe kulturë, ndër disa janë:Certifikata për Pikturë nga Festivali Ndërkombëtar i Filmit për të Drejtat e Njeriut nga ASA Club; Certifikata për Pjesëmarrjes dhe Kontribut nga "Expo ASA 2" dhe "ASA 2 style" nga ASA Club; Certifikata për pjesëmarrje në koloninë e parë të Artit të Preshevës; Certifikatë për Pjesëmarrje në edicionin e dytë të Ekspozitës së Arteve Pamore, Ekspozita e Koncertit Kolektiv, kushtuar Katedrales Nëna Terezë, Infiniti Art Group (Prishtinë), dhe të tjera.

 
Daydream, 2019 Oil on canvas 100€ Perfectly, 2019 Drawing 25€

Daydream, 2019
Oil on canvas
100€

Perfectly, 2019
Drawing
25€

Emine Gërguri

Emine Gërguri is a painter from Vushtrri. She studied French in the University of Prishtina and is currently working on her final grade for her master’s degree. Her artistic talent has emerged since her early childhood years by drawing illustrations from her school books. By not having an adequate art education she painted what she liked most. It works mainly with tempera colors and her greatest inspiration is nature. She prefers to express her emotions; her thoughts and she tries to give reality a different color through her art.

 She aims to achieve an original style of working that will identify her as a painter. Above all she wants to bring smiles to the people’s faces through her art because she thinks art brings joy and color in our lives.

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

Emine Gërguri është një piktore nga Vushtrria. Ka studiuar gjuhë frënge në Universitetin e Prishtinës.Talentin për art e ka shfaqur qysh në fëmijërinë e saj të hershme duke vizatuar ilustrimet e librave shkollor. Duke mos pasur një edukim adekuat për art ajo ka pikturuar atë që i ka pëlqyer më së shumti. Punon kryesisht me ngjyrat tempera dhe frymëzimin më të madh e merr nga natyra. Parapëlqen që përmes artit të saj të shprehë emocionet, mendimet e qastit dhe përpiqet t’i japë një ngjyrë ndryshe reales.

 Ajo synon qe te arrije nje orgjinalitet ne stil qe ta identifikoj ate si piktore. Mbi te gjitha permes artit te saj te sjell buzeqeshje ne fytyrat e njerzve sepse ajo mendon qe art sjell gezim dhe ngjyre ne jetet tona, ne ambientet tona te banimit, te punes etj.

 
My Composition , 2016 Acrylic on Paper 650€   Two Poles , 2019 Acrylic on Burlap 650€

My Composition, 2016
Acrylic on Paper
650€

Two Poles, 2019
Acrylic on Burlap
650€

Naska Gorani

Naska Gorani is a painter and has been an artist since the early 90's, when she was encouraged by Professor Isa Alimusaj.
Despite studying management at university, Naska became increasingly involved in the arts and was soon participating in group and individual exhibitions. These exhibitions were curated by professionals of local and international art institutions.
Her techniques, subject matter, style, and use of colors are all expressions of her creativity which have been seen in her many paintings, murals, wood pieces, and projects with young high school students. Much of this artwork that was exhibited has also successfully sold and are held in collections throughout Italy, England, Germany, Belgium, Finland, Guatemala, and the United States.
You can find Naska in Peja where she currently works at the Profile Studio. You can also find her as an active artist engaging with other professional artists and participating in local art colonies. She also is committed to creating opportunities for group and individual collaboration with various organizations using art.

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

Naska Gorani është një piktore dhe ka qenë artiste që nga fillimi i viteve 90, pas një bisede me profesorin Isa Alimusaj gjë e cila e inkurajoj.Përkundër studimeve ne degën e menaxhmentit në universitet, Naska u përfshi gjithnjë e më shumë në art dhe më pas mori pjesë në ekspozita grupore dhe individuale. Këto ekspozita u kuruan nga profesionistë të institucioneve të artit vendor dhe ndërkombëtar.
Teknika, lënda, stili dhe përdorimi i ngjyrave të saj janë të gjitha shprehje të kreativitetit të saj, gjëra që janë parë në shumë piktura, muralë, punime druri dhe projekte me nxënës të rinj të shkollave të mesme. Disa nga keto vepra dhe te tjera gjithashtu jane shitur me sukses dhe mbahen në koleksione private në Itali, Angli, Gjermani, Belgjikë, Finlandë, Guatemalë dhe Shtetet e Bashkuara.
Ju mund të gjeni Naskën në Pejë, ku ajo aktualisht punon në Studio Profili. Ajo gjithashtu është duke u angazhuar me artistë të tjerë profesionistë dhe duke marrë pjesë në koloni lokale të artit. Ajo gjithashtu është e angazhuar në krijimin e mundësive për bashkëpunime grupor dhe individuale me organizata të ndryshme që bëjn art.

 
Mik-ja [ Friend ] , 2019 Acrylic on Canvas 1300€

Mik-ja [ Friend ], 2019
Acrylic on Canvas
1300€

Vesa Govori-Hapçiu

Vesa Govori Hapciu born in Pristina, has finished her bachelor and Master’s degree at the Faculty of Art in Painting at the University of Prishtina. Her passion for painting has prompted her to work uninterruptedly, since her early childhood years. This continued during her studies too, with many suggestions from her professor Ms. Zake Prelvukaj that were important and indispensable.
The uniqueness of her work is best seen in outspoken expressions and different varieties of colors that make her work more independent. She uses a lot of abstract forms of modern art that reserve the composition, texture, harmony, color that appear to look intense unspoiled objects with sometimes contrast colors. The speed of her expressive sense of accomplishment can look like the opportunity and the pleasure of her real and rational work. Using color and shape, she intends to give life to her paintings, create a magic atmosphere where the pain and love intertwine, and where harmony and concern appear also. Through art, Vesa wants to present the feelings of everyday life, she tries to see the spectators when approaching, and encourage them to experience the same feeling as has when creating her art.  

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

Vesa Govori-Hapciu ka lindur në Prishtinë dhe ka pikturuar që kur ishte fëmijë. Ajo mori diplomën e saj Bachelor dhe Master në pikturë në Universitetin e Prishtinës. Gjatë studimeve, Vesa u ndikua nga mesimet e profesoreshes së saj Zake Prelvukaj. Ai gjithashtu e këshilloi atë gjatë studimeve të saj pasuniversitare. Njëshmëria e veprave të saj karakterizohet më së miri nga goditjet ekspresive të bojës dhe përdorimi intensiv i ngjyrave. Format dhe kompozimet e saj abstrakte realizohen përmes strukturës, harmonisë dhe ngjyrës, të gjitha me ngjyra akrilike.
Duke përdorur ngjyrën dhe formën, ajo i jep jetë një pikture, ndërkohë që krijon një atmosferë magjike ku dhimbja dhe dashuria ndërthuren. Kjo shprehje në pikturën e saj moderne nxitet nga koha në të cilën jeton, si një dëshirë absolute për të krijuar forma të reja, diçka si një piramidë e pafund, e ngurtë dhe e rafinuar. Përmes artit, ajo paraqet ndjenjat e jetës së përditshme, duke u përpjekur të shohë spektatorin kur afrohet, inkurajojnë ata të përjetojnë të njëjtën ndjenjë si ajo e vetes, artistit. Ka marrë pjesë në një sërë ekspozitash solo dhe grupore kombëtare dhe ndërkombëtare që përfshijnë Zvicrën, Kroacinë, Maqedoninë, Francën, Gjermaninë, Italinë dhe natyrisht në mbarë Kosovën

 
Untitled , 2019 Oil on Canvas NFS – Private Collection

Untitled, 2019
Oil on Canvas
NFS – Private Collection

Qendrim Hoxhaj

Qendrim Hoxhaj is from the village of Vlashnje near Prizren. It was during his high school years that he began his art career. After high school, he continued his studies in art at the faculty of arts "Hasan Prishtina" in Prishtina. He currently resides in Prishtina as he completes his final year of studies.
Some of the notable exhibitions experiences Qendrim has been a part of include:
·      Th 9th Group Exhibition of Independence Day for the Award of Gursel Sylejmani (Art Gallery in Ferizaj, 2017)
·       Gursel Sylejmani Flakadani i Karadakut Galleries group exhibition in the city of Vitia
·       Wall painting project at QTTGJ in Mitrovica
·       The GIZ project for education and training for green technology projects
Group exhibition organized by GIZ and the Ministry of Education where he was the winner of the first, fifth and tenth place.

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

Qendrim Hoxhaj është nga fshati Vlashnje afër Prizrenit. Ishte gjatë viteve të shkollës së mesme koha kur ai filloi karrierën e tij të artit. Pas shkollës së mesme, vazhdoi studimet e artit në Fakultetin e Arteve "Hasan Prishtina" në Prishtinë. Aktualisht ai banon në Prishtinë kur ai po përfundon vitin e fundit të studimeve.
Disa prej ekspozitave të rëndësishme ku Qendrimi ka marrë pjesë janë: 
·      Ekspozita e 9-të e Grupit të Ditës së Pavarësisë për cmimin e Gursel Sylejmanit (Galeria e Arteve në Ferizaj, 2017),
·      Gursel Sylejmani Galeria Flakadani i Karadakut ekspozita grupore në qytetin e Vitisë,
·      Projekti i pikturës së murit në QTTGJ në Mitrovicë,
·      Projekti GIZ për arsim dhe trajnim për projektet e teknologjisë së gjelbër.
Ekspozita e grupit të organizuar nga GIZ dhe Ministria e Arsimit, ku ai ishte fituesi i vendit të parë, të pestë dhe të dhjetë.

 
Mahija, 2019 Watercolor on Paper 70€ Sarkazmë, 2019 Watercolor on Paper 70€ Shikim Anasjelltas, 2019 Watercolor on Paper 70€

Mahija, 2019
Watercolor on Paper
70€

Sarkazmë, 2019
Watercolor on Paper
70€

Shikim Anasjelltas, 2019
Watercolor on Paper
70€

Edita Krasniqi

Edita Krasniqi was born in the village of Brezne, Dragash. She attended both the elementary and secondary school in Dragash She continued her studies at the Academy of Arts in Prishtina. She now is a senior in her studies that she has successfully followed and performed.

 In her free time, she also likes to paint, make sculptures and other activities. Her sculptures have been selected and exhibited at various exhibitions including "Urën me tri harqe", in the Faculty Gallery etc. In the previous year, she was awarded with a prize from her faculty for the work that she has done so far.

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

Edita Krasniqi ka lindur më 16.09.1996 në fshatin Brezne të Dragashit. Shkollën fillore e kreu në vendlindje në shkollën “Shaban Shabani” Llopushnik ndërsa të mesmën në shkollën “Ruzhdi Berisha” në Dragash. Më pas studimet I vazhdoi në Akademin e Arteve në Prishtinë.

 Është në vitin e fundit të studimeve dhe skulpturat e saj janë përzgjedhur dhe ekspozuar në ekspozita të ndryshme duke përfshire “Urën me tri Harqe” në Galerinë e fakultetit etj. Në vitin e fundit është shpërblyer me mirënjohje nga fakulteti për punën e saj.

 

 
Përjetsi [ Eternity ], 2019 Oil on Canvas 300€  Moonlight , 2017 Oil on canvas 200€  Kompozicion [ Composition ] , 2018 Oil on canvas 100€

Përjetsi [ Eternity ], 2019
Oil on Canvas
300€

Moonlight, 2017
Oil on canvas
200€

Kompozicion [ Composition ], 2018
Oil on canvas
100€

Besjana Kryeziu

Besjana Kryeziu was born and lives in Prishtina, where she earned her Bachelor and Master degrees from the University of Prishtina in art. Juggling a full-time job during her studies, she still found time to teach children from pre-school age all the up to teenagers as an arts and crafts teacher.
Her artistic journey includes being an active artist exhibiting her work as well as being a curator of exhibitions. The exhibitions she has curated have been for the National Library and for the Albanology Institution, both in Prishtina. Besjana is currently part of the Mobile Museum Project. This project uses the inside of a minivan to exhibit archaeological themes and aims to visit as many schools in Kosovo in order to bring the museum experience closer to kids for them to become more familiar with art.
Other projects are with the BONEVET Foundation (a creative space) where she incorporated art and technology together. She also worked with children through BONEVET where they built a puppet theater while creating fashion for the puppets. Her personal artworks use oil paints on canvas or she paints with watercolors. Her paintings are characterized by pure color, short and long strokes, shapes and forms inspired by the city of Pristina, where she lives. Her other successes include winning an international design contest for the Flora magazine ad campaign. This magazine sold in the U.S. where the proceeds were donated to women's scholarships in Kosovo. In 2016, Besjana was also awarded as “Best Artist” at the 5th edition Expo Style ArkiAsa (Tirana).

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

Besjana Kryeziu ka lindur dhe jeton në Prishtinë, ku ka diplomuar në Bachelor dhe Master nga Universiteti i Prishtinës në degën e artit. Duke sfiduar një punë me orar të plotë gjatë studimeve të saj, ajo prap ka gjetur kohë për të dhënë mësim për fëmijët e moshës parashkollore deri tek adoleshentët si mësuese e artit dhe zanateve.
Udhëtimi i saj artistik përfshinë aktivitete të shumta që shfaqin punën e saj, por gjithashtu aktivitete që e shfaqin atë edhe si kuratore të ekspozitave. Ekspozitat për të cilat ajo ka qenë kuratore kanë qenë për Bibliotekën Kombëtare dhe për Institucionin e Albanologjisë, në Prishtinë. Besjana është aktualisht pjesë e Projektit të Muzeut Mobilë. Ky projekt përdor një mini bus të shëndruar në galeri brenda, që ekspozon tema arkeologjike dhe synon të vizitojë sa më shumë shkolla në Kosovë në mënyrë që të sjellë përvojën e muzeut më pranë fëmijëve për t’i njoftuar me shumë me artin. Projekte të tjera janë me Fondacionin BONEVET (një hapësirë kreative) ku ajo përfshiu artin dhe teknologjinë së bashku.
Ajo gjithashtu ka punuar me fëmijët përmes BONEVET-it ku kanë ndërtuar një teatër kukullash duke krijuar veshje për kukulla. Punimet e saja artistike përdorin ngjyra të vajit në pëlhura ose edhe ngjyra të ujit. Pikturat e saj karakterizohen nga ngjyra të pastra, goditje të shkurtra dhe të gjata, theksim të formave të objekteve të frymëzuara nga qyteti i Prishtinës, ku dhe jeton. Sukseset e saj të tjera përfshijnë fitimin e një gare ndërkombëtare të dizajnit për fushatën e reklamës së revistës Flora. Kjo revistë shitet në SHBA ku të ardhurat u dhuruan për bursatë e grave në Kosovë. Në vitin 2016, Besjana u nderua edhe si "Artistia më e Mirë" në edicionin e pestë Expo Style ArkiAsa (Tiranë).

 
Eagle Dance , 2019 Photography 80€   View from the Top , 2019 Photography 50€

Eagle Dance, 2019
Photography
80€

View from the Top, 2019
Photography
50€

Šehida Miftari

Šehida Miftari is from Prizren, but currently living in Prishtina. She graduated at the Faculty of Financial Management and completed her Master studies in International Policy and Diplomacy. Šehida is a human rights activist. Her passion and hobby is photography, mostly of tradition, and ethno-culture.
She is self-taught and internationally awarded photographer. She won two awards at the international photography competition “Humanity Photo Awards” organized by the China Folklore Photography Association by UNESCO in 2013 and 2015. She received awards for the photos depicting traditional cultural values of Kosovo, namely traditional face-painting of Kosovo-Bosnia community and celebration of spring by Rufai dervishes, both in Prizren. The competition gathers more than 7000 professional and amateur photographers from 158 countries worldwide. She represented Kosovo in Beijing in 2014 with her photos. In 2017, her photos were also part of various exhibitions in Kosovo, Albania, Switzerland. She loves theatre, movies, books and travelling

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

Šehida Miftari vjen nga Prizreni, dhe aktualisht jeton në Prishtinë. Ajo u diplomua në Fakultetin e Menaxhimit Financiar dhe përfundoi studimet master mbi Politikën dhe Diplomacinë Ndërkombëtare. Šehida është një aktiviste për të drejtat e njeriut. Pasioni dhe hobi i saj është fotografia, tradita dhe etnokultura.
Ajo është artiste e pavarur dhe artiste e njohur ndërkombëtarisht. Ajo fitoi dy çmime të performancës në konkursin ndërkombëtar të fotografisë me titull “Humanity Photo Awards” organizuar nga Shoqata e Fotografive Folklorike të Kinës nën patronazhin e UNESCO-s në vitin 2013 dhe 2015. Ajo mori çmime për fotografitë që përshkruajnë vlerat tradicionale kulturore të Kosovës, domethënë pikturën tradicionale të fytyrës së komunitetit të Bosnjës në Kosovë dhe festimin e pranverës nga dervishët Rufai, në Prizren. Konkursi mbledh më shumë se 7000 fotografë profesionistë dhe amatorë nga 158 vende të botës. Ajo e përfaqësoi Kosovën në Pekin në 2014 me fotografitë e saj. Në 2017, fotografitë e saj ishin gjithashtu pjesë e ekspozitave të ndryshme në Kosovë, Shqipëri, Zvicër. Ajo e do teatrin, filmat, librat dhe udhëtimet.

 
Holocaust 2 , 2018 Oil on Canvas 950€   Holocaust 7 , 2018 Oil on Canvas 1000€

Holocaust 2, 2018
Oil on Canvas
950€

Holocaust 7, 2018
Oil on Canvas
1000€

Mirjeta Qehaja

Mirjeta Qehaja was born in Gjakova where she finished high school. Impressed by the field of art, society, sociological problems and Kosovo daily life, she decided to study at the faculty of arts, in painting. This journey started A new life in the world of art and becoming a lifelong student in Pristina as well. This helps Mirjeta to temper into the field she has chosen and treat the social life and the beauty that it brings starting from love, romance, nature, illusions and other spiritual beauty which she best knows to express in painting.
When she was a senior and she has participated in many collective school, academic and non-academic exhibitions, and among the most important ones are:  "Art Connecting People" 2014, "I and Culture" 2015, "Art and Human Rights" 2015, "You're the Artist" 2016, "Question of the Day" 2016, "Forgotten Privacy" 2017, "The Week of Painting" 2017, "She believes”2017, organized by the mayor of Gjakova," Breaking Borders Through Art "2017-2018, "The 3 Arches Bridge" 2018 etc.
Since the beginning of her journey she achieved a lot of success such as winning first places at the academic-school exhibitions. On September 13, 2017, she opened her own personal exhibition titled "Barriers,"which focuses on the message that everybody has to pass barriers if they want to achieve something.

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

Mirjeta Qehaja, lindur më 25 nëntor 1995 në Gjakovë, Shkollën fillore dhe Gjimnazin në profilin shoqëror i kreu në Gjakovë. E impresionuar nga fusha e artit, shoqëria, problemet sociologjike dhe përditshmërisë kosovare vendos të studiojë në fakultetin e arteve, gjegjësisht dega pikturë në vitin 2014.Rrugëtim ky qe nisë një jetë te re si për botën e artit po ashtu edhe një jetë të pavarur si studente ne Prishtine. Kjo e ndihmon ta kalisë Mirjetën edhe me fort ne fushën te cilën ajo ka zgjedhur për te trajtuar jetën shoqërore dhe te bukurat qe sjell ajo duke filluar nga dashuria, romantizmi, natyra, iluzionet dhe bukuri te tjera frymore te cilat ajo me se miri di t'i shprehë në pikturë. Kur ajo ishte ne shkollen e mesme dhe për kaq kohë deri me tani ajo ka marrë pjesë në shumë ekspozita kolektive shkollore, akademike dhe jashtakademike nder to me te rëndësishmet:
 “Art conecting people” 2014, "Unë dhe kultura" 2015, "Arti dhe te drejtat e njeriut" 2015, "Ti je artist" 2016 ,"Queston of the day" 2016, “Privatësia e shkelur” 2017, “Java e pikturës” në Galerinë e Arteve 2017, "Ajo beson" 2017 organizuar nga kryetarja e komunës së Gjakovës, “Breaking Borders Through Art” 2017-2018,  “Ura me 3 harqe” 2018 etj.
Që nga fillimi I rrugëtimit të saj ajo korri shumë suksese duke fituar vendet e para në ekspozitat shkollore – akademike. Më 13.09.2017 ajo hapë edhe espozitën e saj personale titulluar “Barrierat” u përqon mesazhin se cdo njeri duhet kaluar barrierat nëse don që të arrijë dicka.

 
Paradisus Terra , 2019 Oil on Canvas 1000€  Parajsa I [Heaven I ] , 2019 Oil on Canvas 800€  Gjatë Përqafimeve të Gjata [ During the Long Hugs ] , 2019 Oil on Canvas 400€

Paradisus Terra, 2019
Oil on Canvas
1000€

Parajsa I [Heaven I ], 2019
Oil on Canvas
800€

Gjatë Përqafimeve të Gjata [ During the Long Hugs ], 2019
Oil on Canvas
400€

Shkurte Ramushi

Shkurte Ramushi was born in Viti, but lives in Prishtina. She graduated from the University Hasan Prishtina, where she received her bachelor and master degrees. In art with a major in painting. She worked as a curator, photographer and coordinator at the Unique Art Gallery. Currently she works in the public University Kadri Zeka in the Faculty of Education. She is also working in the Art Faculty at the Univerity Of Prishtina. She started in the academic year 2018-2019.


Art plays an important role in her life, where she grew up with artistic creations.
She uses oil on canvas, but she often experiments with different and innovative methods, where thru the art she tries to know herself better. She participated has in some personal exhibitions (Pavarësia, Ngjyrat e Jetës, Remember Me) and she showed in a group exhibition (Flakadani i Karadakut, Euro-Art, Globalizimi i Artit Bashkohor Shqipëtarë, Ekspozita e Fakultetit). Teaching art is something she loves to do and she encourages kids towards understanding the enigmatic world of classic and contemporary art for many years now
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

Shkurte Ramushi lindi në Viti, por jeton në Prishtinë . Studimet Bachelor dhe Master pëfundoi në Universitetin e Prishtinës " Hasan Prishtina " degën e artit figurativ, drejtimin e pikturës.
Ka punuar si kuratore, fotografe dhe kordinatore në Galerinë “Unique Art Gallery”, momentalisht punon në Universitetin Publik “Kadri Zeka”, në Fakultetin e Edukimit dhe sapo eshte pranuar ne Fakultetin e Arteve, UP, bashkepunetore e jshtme ne lendet Pikture I, II, III dhe IV per vitin e ri akademik 2018/2019.
Arti është pjesë e rëndësishme e biografisë së saj, ku është rritur me krijime artistike. Ajo punon me teknikën e vajit në pëlhurë por ndonjëher eksperimenton me metoda të reja inovative, ku permes artit tenton ta njoh vetën më mirë. Ajo ka marrë pjesë në ekspozita kolektive (Flakadani I karadakut, Euro-art Gobalizmi I artit bashkohore Shqipetare, Ekspozita e Fakultetit). Mësimi I artit është diqka që e bën me dëshire, ka disa vite qe ka shoqeruar fëmijet drejt botës enigmatike të artit klasik e kontemporan.