Back to All Events

Re-Opens 02 February 2019

ClosedThruFeb2019.png

Important Announcement:
Gallery Reopens in 2019

The Kosovo Art Exchange Gallery will close its doors through January. BUT we are excited to reopen February 2019! There will be more art. More programs. More events. More of all the things the KAE Gallery loves to do and some new things!

So while we've got big plans 2019, we've got a lot of work to do to prepare! See you in February 2019!
.......................................................................

Njoftim i rëndësishëm:
Galeria rihapet në 2019

Galeria Kosovo Art Exchange do të mbyll dyert deri në Janar. POR, ne jemi të ngazmuar ta hapim atë në Shkurt të vitit 2019! Do të ketë më shumë art. Më shumë programe. Më shumë evente. Më shumë gjëra që galeris KAE i pëlqen të bëjë si dhe disa gjëra të reja.

Pra, përderisa ne kemi plane të mëdha për vitin 2019, ne gjithashtu kemi shumë punë për të bërë! Shihemi në Shkurt 2019!