Thirrje për artistë!                                                   

KAE krijon mundësi për ekspozita çdo vit përmes thirrjeve për art.

Ne dëshirojmë të shfaqim artistët të cilët punojnë me zell, janë kreativ dhe mendojnë jashtë kornizës. Shumë ekspozita të KAE’s do të kenë vlerësim anonim nga kuratorë dhe profesionistë të artit nga e gjithë bota. Kjo do të bëjë të mundur që punimet e artistëve të vlerësohen në baza të tyre meritore, sesa në përmbajtjen e rezymesë. Të gjitha ekspozitat e galerisë janë të hapura për publikun dhe asnjëherë nuk do të ketë pagesë hyrëse.  Read in English

Art is for Everyone Exhibition

>>> Përdorni formularin online të dorëzimit.

ÇFARË DUAM:

Arti nuk është për ata që e duan artin ose të arsimuar në art. Përderisa arti është një shprehje e kreativitetit njerëzorë, arti është për të gjithë. Pas 2 viteve së promovuari artet në Kosovë e sidomos në qytetin e Mitrovicës, Galeria KAE do ti mbyll dyert ne fund të muajit Tetor. Por para se ta bëjmë atë, ne duam të festojmë kreativitetin e artistëve të Kosovës edhe një here të fundit! Dhe kjo do të jetë ekspozita më e madhe deri më tani! Kjo thirrje për art është çfarë vetë artisti dëshiron --- asnjë temë, por i gjithë arti.

Ne duam punime të cilat janë të mëdha dhe të vogla --- çfarëdo madhësie! Ne duam një shumëllojshmëri të mediumeve, piktura, vizatime, fotografi, skulptura, media të përziera, dizajne grafike, stoli, dhe çfarëdo tjetër.

TË DREJT PËR T'U ZGJEDHUR:
Të gjitha veprat duhet të jenë krijuar dhe prodhuar brenda 5 viteve të fundit. Arti duhet të jetë origjinal dhe jo një përsëritje e artit që nuk është krijuar nga artisti. Artistët duhet të jenë 18 vjeç ose më të vjetër. Artistët duhet të jenë banorë të ligjshëm të Kosovës. Veprat duhet të jenë jo të ekspozuar në ndonjë ekspozitë të mëparshme në Galerinë KAE.

JURIA: Jacqueline Dulin, Drejtoresha e Galerisë KAE

DATAT E EKSPOZITËS: 07 Shtator - 13 Tetor, 2019

AFATI I FUNDIT PËR TË APLIKUAR: 26 Gusht 2019 deri në orën 18:00.
Aplikimet konsiderohen të paplota derisa të gjitha format, imazhet dhe pagesat të pranohen nga Galeria KAE deri në afatin e fundit.
Përdorni formularin online të dorëzimit.

ÇMIMET E APLIKIMIT:
5 € çmimi për artist me 1 - 4 vepra të paraqitura. Ne i inkurajojmë artistet që të paraqesin deri në 4 punime.
Pagesat duhet përfunduar deri me: 26 Gusht 2019 deri në orën 18:00

SI TË BEHET PAGESA E APLIKIMIT:
Përdorimi i transferit bankar - llogaria bankare Raiffeisen e Galerisë KAE # 1503001004628929. Tregoni që pagesa juaj është për "ART” dhe të përfshijë emrin dhe mbiemrin tuaj.

ORARI:
Afati i aplikimit dhe pagesat e aplikimit duhet të bëhen nga: 26 Gusht 2019 deri në orën 18:00
Rezultatet shpallen: 27 Gusht 2019
Sjellja e veprave dhe marrëveshjet e artistëve: 29 Gusht – 01 Shtator 2019
Hapja e ekspozites: 07 Shtator 2019 19:00 - 21:00
Ekspozita mbyllet: 13 Tetor 2019
Marrja e veprave nga artistët: 16 - 20 Tetor 2019 deri në orën 16:00

KORNIZAT E VEPRAVE:
Në mënyrë që të jeni pjesë e ekspozitës, veprat tuaja duhet të jenë me korniza. Kornizat në veprat tuaja duhet të jenë/vendosën në mënyrë profesionale. Veprat duhet të jenë me korniza kur të sillen në galeri. Nëse veprat tuaja nuk kanë korniza atëherë Galeria KAE ofron këto shërbime: Artistët që kanë vepra të punuara në letër (vizatime, fotografi, ngjyra të ujit, etj.), mund të përdorin kornizat e galerisë për 2 Euro/kornizë, për aq sa zgjat ekspozita.

Artistët që kanë vepra të punuara në pëlhurë mund të kerkojnë nga galeria që t’u punohen kornizat prej druri për 5 Euro/vepër. Pas ekspozitës kornizat nga druri i takojnë artistëve.

UDHËZIME PËR DORËZIMIN:
Shikoni Politikat dhe Udhëzimet e ekspozitës