Thirrje për artiste!                                                   

KAE krijon mundësi për ekspozita çdo vit përmes thirrjeve për art.

Ne dëshirojmë të shfaqim artistët të cilët punojnë me zell, janë kreativ dhe mendojnë jashtë kornizës. Shumë ekspozita të KAE’s do të kenë vlerësim anonim nga kuratorë dhe profesionistë të artit nga e gjithë bota. Kjo do të bëjë të mundur që punimet e artistëve të vlerësohen në baza të tyre meritore, sesa në përmbajtjen e rezymesë. Ne, gjithashtu koordinojmë ekspozita të cilat nuk do të kenë juri, për t’i dhënë mundësi punimeve të të gjithëve përgjatë vitit.

Të gjitha ekspozitat e galerisë janë të hapura për publikun dhe asnjëherë nuk do të ketë pagesë hyrëse.
Read in English


ÇFARË DUAM NE
Text. Fonte. Tipografi. Çdo gjë me një letër ose fjalë (në çdo gjuhë). Art dhe Dizajn, Logo, Mediat e përziera. Kjo ekspozitë është për ata artistë që tregojnë talentin e tyre me elementin e teksteve.

E RËNDËSISHME: Ekziston një kufizim i madhësisë:

 • Jo më i madh se 40 x 50 cm ose 50 x 40 cm
 • Jo më e vogël se 32 x 42 cm ose 42 x 32 cm
 • Punimet të jenë vetëm 2D

Por ju lutemi mos dërgoni me:

 • Përmbajtje seksuale
 • Përmbajtje fyese / vulgare / raciste
 • Emrat e personave ose përmbajtjes që i poshtëron të tjerët

* Të gjitha veprat duhet të jenë krijuar dhe prodhuar brenda 3 viteve të fundit dhe artistët duhet të jenë 18 vjeç ose më të vjetër. 

AFATI I DORËZIMIT:  08 dhjetor 2017 deri në ora 18:00 pm
Parashtrimet konsiderohen të paplota nese të gjitha format, imazhet dhe tarifat nuk jane pranuar nga Galeria KAE deri në afatin e fundit. Ju lutem përdorni formularin online të dorëzimit.

JURIA
Juria I/E ftuar  – Tommie Lee Washington

ORARI

 • Afati për aplikim:                       08 dhjetor 2017 në orën 18:00 pm
 • Shpallja e rezultateve:             15 dhjetor 2017
 • Dorzimi i punimeve:                 5 - 7 janar 2018
 • Kohëzgjatja e ekspozitës:      14 janar - 18 shkurt 2018
 • Hapja e recepcionit:                14 janar 2018 16:00  - 19:00 pm
 • Tërheqja e punimeve:             23 - 25 shkurt 2018

TARIFAT E TË HYRAVE
3€  për artistët të cili aplikojnë me 1-3 vepra arti
Pagesa për aplikim duhet të paguhet direkt në llogarinë bankare të Galerisë KAE në Raiffeisen në 1503001004628929 deri ntë fund të afatit të aplikimit. Sigurohuni që pagesa juaj te ketë përshkrimin "Aplikimi për ekspozitë" dhe të përfshijë emrin dhe mbiemrin tuaj.

UDHËZIMET PËR DORËZIMIN
Shikoni politikat dhe Udhëzimet e Ekspozitës.

Shkarkoni formën e dorëzimit