Thirrje për artiste!                                                   

KAE krijon mundësi për ekspozita çdo vit përmes thirrjeve për art.

Ne dëshirojmë të shfaqim artistët të cilët punojnë me zell, janë kreativ dhe mendojnë jashtë kornizës. Shumë ekspozita të KAE’s do të kenë vlerësim anonim nga kuratorë dhe profesionistë të artit nga e gjithë bota. Kjo do të bëjë të mundur që punimet e artistëve të vlerësohen në baza të tyre meritore, sesa në përmbajtjen e rezymesë. Të gjitha ekspozitat e galerisë janë të hapura për publikun dhe asnjëherë nuk do të ketë pagesë hyrëse.  Read in English


Color: The Eye Candy of Art

ÇFARË DUAM
Ngjyra është një nga elementët më të fuqishëm që përdoret në art. Ajo ngjall emocion mënyrën të njetë mënyrë  sikur se akordet muzikore që godasin zemrën. Ngjyra mund të jetë dramatike ose delikate, mund të komunikojë energji ose heshtje, por sido që të jetë, është si karamele për sytë. Kjo ekspozitë feston fuqinë e ngjyrës që përdoret në të gjitha mediumet. 

Kërkesat për të Aplikuar:
1. Të gjitha veprat duhet të jenë krijuar dhe prodhuar brenda 3 viteve të fundit dhe artistët të cilët duan të aplikojnë duhet të jenë 18 vjeç ose më të vjetër.
2. Veprat e artit te cilat do të dorëzohen nuk duhet të kenë qenë pjesmarrëse në njërat nga ekspozitat e mëparshme të Galerisë KAE.

JURIA: Lynn Aldrich (Amerikane) dhe Eliza Hoxha (Kosovare)

KOHEZGJATJA E EKSPOZITËS: Hapja, e premte, 22 qershor 2018  - Mbyllja, e diel, 29 korrik 2018

AFATI I FUNDIT PËR APLIKIM: 23 maj 2018 në orën 18:00
Aplikimet konsiderohen të paplota derisa të gjitha format, imazhet dhe pagesat të pranohen nga Galeria KAE deri në afatin e fundit.
Ju lutem përdorni formularin online të dorëzimit të veprave.

PAGESA PËR APLIKIMI:
5€  për artistët të cili aplikojnë me 1-2 vepra arti
8€  për artistët të cili aplikojnë me 3-5 vepra arti

ORARI
Afati i aplikimit dhe pagesat e aplikimit duhet të bëhen deri më: 23 maj në orën 18:00
Rezultatet shpallen me: 29 maj
Pranimi i veprave në galeri dhe nënshkrimi i marreveshjës me artistë: 31 maj - 2 qershor
Hapja zyrtare e ekspozitës: 22 qershor
Mbyllja e ekspozitës : 29 korrik
Marrja e punimeve nga artistët: 30 korrik - 01 gusht

SI TË BËHËT PAGESA PËR APLIKIM
Përmes bankës në xhirollogarinë tonë bankare Raiffeisen të Galerisë KAE- 1503001004628929.
***Tregoni që pagesa është bërë në mënyrën e caktuar "Aplikim për COLOR" dhe përfshijeni emrin dhe mbiemrin tuaj.

JU LUTEM LEXONI
Politikat dhe Udhëzimet e Ekspozitave të Galerisë KAE


Solivagant Solo Artist Series: Fall 2018

ÇFARË DUAM
Solivagant: Një emër në anglisht që do të thotë bredhës i vetmuar. Artistët shpesh jetojnë dhe krijojnë në botën e tyre. Udhëtimi artistik i krijimtarisë së artistëve mund të jetë një udhëtim që shkon në drejtime te pa planifikuara, të pa parashikueshme por që përsëri zgjedhin të mos ndryshojnë asgjë. Ne duam të ndajmë udhëtimin tuaj artistik me botën.

Galeria KAE është e lumtur t'ju informojë se do të tregojë veprat e një artisti të vetëm në ekspozitën e vjeshtës. Kjo është solo ekspozita e dytë e galerisë. Tematika, stili dhe materiali i punës do të përcaktohët nga vetë artisti.

Kërkesat për të Aplikuar:
1. Të gjitha veprat duhet të jenë krijuar dhe prodhuar brenda 3 viteve të fundit dhe artistët të cilët duan të aplikojnë duhet të jenë 18 vjeç ose më të vjetër.
2. Veprat e artit te cilat do të dorëzohen nuk duhet të kenë qenë pjesmarrëse në njërat nga ekspozitat e mëparshme të Galerisë KAE.
3. Artisti është i detyruar të paraqesë 6 shembuj të punës që ai / ajo deshironë të shfaqë në ekspozitën solo. Ato vepra do t'i japin jurisë një ide të mënyrës dhe stilit te cilin artistët kanë përdorur në veprat e tyre.
4. Nëse përzgjidhet artisti, ai / ajo duhet të ketë së paku 8 vepra arti për të ekspozuar dhe gjithsej mund të ketë 15 vepra.

JURIA: Do të shpallet

KOHEZGJATJA E EKSPOZITËS: Do të shpallet, vjeshtë 2018

AFATI I FUNDIT PËR APLIKIM: Do të shpallet, shtator 2018
Aplikimet konsiderohen të paplota derisa të gjitha format, imazhet dhe pagesat të pranohen nga Galeria KAE deri në afatin e fundit.

PAGESA PËR APLIKIMI:
Pagesa prej 15 € për një aplikim.

ORARI
Afati i aplikimit dhe pagesat e aplikimit duhet të bëhen deri më: Do të shpallet
Rezultatet shpallen me: Do të shpallet
Pranimi i veprave në galeri dhe nënshkrimi i marreveshjës me artistë: Do të shpallet
Foto sesioni për artistët: Do të shpallet
Hapja zyrtare e ekspozitës: Do të shpallet
Mbyllja e ekspozitës :Do të shpallet
Marrja e punimeve nga artistët: Do të shpallet

SI TË BËHËT PAGESA PËR APLIKIM
Përdorimi i transferit bankar - llogaria bankare Raiffeisen e galerisë KAE # 1503001004628929.
** Tregoni që pagesa juaj është për "Solo Show 18" dhe të përfshijë emrin dhe mbiemrin tuaj.

JU LUTEM LEXONI
Politikat dhe Udhëzimet e Ekspozitave të Galerisë KAE