Thirrje për artistë!                                                   

KAE krijon mundësi për ekspozita çdo vit përmes thirrjeve për art.

Ne dëshirojmë të shfaqim artistët të cilët punojnë me zell, janë kreativ dhe mendojnë jashtë kornizës. Shumë ekspozita të KAE’s do të kenë vlerësim anonim nga kuratorë dhe profesionistë të artit nga e gjithë bota. Kjo do të bëjë të mundur që punimet e artistëve të vlerësohen në baza të tyre meritore, sesa në përmbajtjen e rezymesë. Të gjitha ekspozitat e galerisë janë të hapura për publikun dhe asnjëherë nuk do të ketë pagesë hyrëse.  Read in English


graphicWebsite.png

Feeling Blue

ÇFARË DUAM
Ka ardhur koha për ekspozitën që do ketë juri bordin e Galerisë KAE!
Keni disponimin e dimrit? Ne do të përqafojmë dëshpërimin! Arti mund të jetë një mjet i fuqishëm për të shprehur emocion të thellë. Artistët inkurajohen që të dorëzojnë art që komunikojnë një emocion të fortë - të trishtuar ose të lumtur dhe çdo gjë në mes - dhe çdo përdorimi të ngjyrës blu. Të gjitha mediumet e artit pranohen.

TË DREJT PËR T'U ZGJEDHUR
Të gjitha veprat duhet të jenë krijuar dhe prodhuar brenda 4 viteve të fundit. Artistët duhet të jenë 18 vjeç ose më të vjetër. Artistët duhet të jenë banorë të ligjshëm të Kosovës. Veprat mund të mos jenë ekspozuar në një ekspozitat e mëparshme në Galerinë KAE.

JURIA: Anëtarët e Bordit të Galerisë KAE

DATAT E EKSPOZITËS: 15 Shkurt - 10 Mars

Afati i fundit për të aplikuar: 17 Janar 2019 deri në orën 18:00
Aplikimet konsiderohen të paplota derisa të gjitha format, imazhet dhe pagesat të pranohen nga Galeria KAE deri në afatin e fundit. Përdorni formularin online të dorëzimit.

ÇMIMET E APLIKIMIT
5 € çmimi për artist me 1 - 2 vepra të paraqitura
8 € çmimi për artist për 3 - 5 vepra të paraqitura
Pagesat duhet përfunduar deri me: 17 Janar 2019 deri në orën 18:00

ORARI
Afati i aplikimit dhe pagesat e aplikimit duhet të bëhen nga: 17 Janari deri në orën 18:00
Rezultatet shpallen: 21 Janar
Sjellja e veprave dhe marrëveshjet e artistëve: 7 - 9 Shkurt
Hapja e ekspozites: 15 Shkurt 19:00 - 21:00
Ekspozita mbyllet: 10 Mars
Marrja e veprave nga artistët: 12-16 Mars

SI TË BEHET PAGESA E APLIKIMIT
Përdorimi i transferit bankar - llogaria bankare Raiffeisen e Galerisë KAE # 1503001004628929.
Tregoni që pagesa juaj është për "Ekspozita # 1" dhe të përfshijë emrin dhe mbiemrin tuaj.

UDHËZIME PËR DORËZIMIN
Shikoni Politikat dhe Udhëzimet e ekspozitës

Aplikoni Online Këtu