Thirrje për artistë!                                                   

KAE krijon mundësi për ekspozita çdo vit përmes thirrjeve për art.

Ne dëshirojmë të shfaqim artistët të cilët punojnë me zell, janë kreativ dhe mendojnë jashtë kornizës. Shumë ekspozita të KAE’s do të kenë vlerësim anonim nga kuratorë dhe profesionistë të artit nga e gjithë bota. Kjo do të bëjë të mundur që punimet e artistëve të vlerësohen në baza të tyre meritore, sesa në përmbajtjen e rezymesë. Të gjitha ekspozitat e galerisë janë të hapura për publikun dhe asnjëherë nuk do të ketë pagesë hyrëse.  Read in English


Call_smallWebsiteSize.jpg

The Women of Mitro

AFATI PËR KËTË KA KALUAR.

ÇFARË DUAM
Sikurse Kosova feston ditën e gruas më 08 Mars, ne gjithashtu duam të festojmë gratë e Mitrovicës. Nëse ti je një artiste femër që ke lindur në Mitrovicë apo e konsideron veten nga Mitrovica (por nuk jeton më këtu), dërgoni artin tuaj! Ne gjithashtu dëshirojmë art nga meshkujt të cilët kanë krijuar portrete të femrave të Mitrovicës. Të gjitha mediumet e artit janë të pranuara, 2-D dhe 3-D.

TË DREJT PËR T'U ZGJEDHUR
Të gjitha veprat duhet të jenë krijuar dhe prodhuar brenda 4 viteve të fundit. Artistët duhet të jenë 18 vjeç ose më të vjetër. Artistët duhet të jenë banorë të ligjshëm të Kosovës. Veprat mund të mos jenë ekspozuar në një ekspozitat e mëparshme në Galerinë KAE.

JURIA: Nadine Hennesey dhe Lydia Musliu

DATAT E EKSPOZITËS: 29 Mars - 28 Pril, 2019

Afati i fundit për të aplikuar: 18 Mars 2019 deri në orën 18:00
Aplikimet konsiderohen të paplota derisa të gjitha format, imazhet dhe pagesat të pranohen nga Galeria KAE deri në afatin e fundit. Përdorni formularin online të dorëzimit.

ÇMIMET E APLIKIMIT
5 € çmimi për artist me 1 - 5 vepra të paraqitura
Pagesat duhet përfunduar deri me: 18 Mars 2019 deri në orën 18:00

ORARI
Afati i aplikimit dhe pagesat e aplikimit duhet të bëhen nga: 18 Mars 2019 deri në orën 18:00
Rezultatet shpallen: 20 Mars 2019
Sjellja e veprave dhe marrëveshjet e artistëve: 21 - 23 Mars 2019
Hapja e ekspozites: 29 Mars 2019 19:00 - 21:00
Ekspozita mbyllet: 28 Pril 2019
Marrja e veprave nga artistët: 2 - 4 Maj 2019

SI TË BEHET PAGESA E APLIKIMIT
Përdorimi i transferit bankar - llogaria bankare Raiffeisen e Galerisë KAE # 1503001004628929.
Tregoni që pagesa juaj është për "Women Mitro" dhe të përfshijë emrin dhe mbiemrin tuaj.

UDHËZIME PËR DORËZIMIN
Shikoni Politikat dhe Udhëzimet e ekspozitës