Thirrje për artiste!                                                   

KAE krijon mundësi për ekspozita çdo vit përmes thirrjeve për art.

Ne dëshirojmë të shfaqim artistët të cilët punojnë me zell, janë kreativ dhe mendojnë jashtë kornizës. Shumë ekspozita të KAE’s do të kenë vlerësim anonim nga kuratorë dhe profesionistë të artit nga e gjithë bota. Kjo do të bëjë të mundur që punimet e artistëve të vlerësohen në baza të tyre meritore, sesa në përmbajtjen e rezymesë. Të gjitha ekspozitat e galerisë janë të hapura për publikun dhe asnjëherë nuk do të ketë pagesë hyrëse.  Read in English


Solivagant: Solo Show

ÇFARË DUAM
Solivagant: Një emër në anglisht që do të thotë bredhës i vetmuar. Artistët shpesh jetojnë dhe krijojnë në botën e tyre. Udhëtimi artistik i krijimtarisë së artistëve mund të jetë një udhëtim që shkon në drejtime te pa planifikuara, të pa parashikueshme por që përsëri zgjedhin të mos ndryshojnë asgjë. Ne duam të ndajmë udhëtimin tuaj artistik me botën.

Galeria KAE është e lumtur të ju informoj që do të shfaq veprat e një artisti të vetëm në ekspozitën e radhës. Kjo është solo ekspozita e parë e galerisë. Tematika, stili dhe materiali i punës do të përcaktohët nga vetë artisti.

Kërkesat për të Aplikuar:
1. Të gjitha veprat duhet të jenë krijuar dhe prodhuar brenda 3 viteve të fundit dhe artistët të cilët duan të aplikojnë duhet të jenë 18 vjeç ose më të vjetër.
2. Veprat e artit te cilat do të dorëzohen nuk duhet të kenë qenë pjesmarrëse në njërat nga ekspozitat e mëparshme të Galerisë KAE.
3. Artisti është i detyruar të paraqesë 6 shembuj të punës që ai / ajo deshironë të shfaqë në ekspozitën solo. Ato vepra do t'i japin jurisë një ide të mënyrës dhe stilit te cilin artistët kanë përdorur në veprat e tyre.
4. Nëse përzgjidhet artisti, ai / ajo duhet të ketë së paku 8 vepra arti për të ekspozuar dhe gjithsej mund të ketë 15 vepra.

JURIA: Dida Parrott (Amerikane)

KOHEZGJATJA E EKSPOZITËS: Hapja,e premte, 09 Mars - Mbyllja, e diel, 29 Prill.

AFATI I FUNDIT PËR APLIKIM: 23 shkurt në orën 18:00
Aplikimet konsiderohen të paplota derisa të gjitha format, imazhet dhe pagesat të pranohen nga Galeria KAE deri në afatin e fundit.
Ju lutem përdorni formularin online të dorëzimit të veprave.

PAGESA PËR APLIKIMI:
Pagesa prej 10 € për një aplikim.

ORARI
Afati i aplikimit dhe pagesat e aplikimit duhet të bëhen deri më: 23 Shkurt në orën 18:00
Rezultatet shpallen me: 28 Shkurt
Pranimi i veprave në galeri dhe nënshkrimi i marreveshjës me artistë: 02-03 Mars
Foto sesioni për artistët: 03 Mars
Hapja zyrtare e ekspozitës: 09 Mars
Mbyllja e ekspozitës : 29 Prill
Marrja e punimeve nga artistët: 04 dhe 05 Maj

SI TË BËHËT PAGESA PËR APLIKIM
1. Pagesa mund të bëhet direkt në Galerinë e KAE.
2. Përdorimi i transferit bankar - llogaria bankare Raiffeisen e galerisë KAE # 1503001004628929.
** Tregoni që pagesa juaj është për "Pagesa e aplikimit për ekspozitë" dhe të përfshijë emrin dhe mbiemrin tuaj.

JU LUTEM LEXONI
Politikat dhe Udhëzimet e Ekspozitave të Galerisë KAE