Emine Gërguri: Solo Exhibition Artworks

 

bioPic_webAlbum.jpg

Emine Gërguri

Emine Gërguri is a painter from Vushtrri. She studied French at the University of Prishtina. Her artistic interest began as a child by drawing the illustrations in her school books. Her love for painting and creating art only increased as she got older and motivated her to become the self taught artist she is today.

Following the traditions of other well-known self taught artists such as Vincent van Gogh and Frida Kahlo, Emina simply paints what she likes and is heavily inspired by nature. She has a particular passion for color and finds it best expresses her emotions and thoughts.

One of the KAE Gallery’s most successful artist selling her artwork, Emine has participated in three group juried exhibitions at the KAE Gallery:

Feeling Blue (2019); Color: The Eye Candy of Art (2018); Escape to Landscapes (2018). This exhibition is Emine’s first solo exhibition. It showcases her body of work created mostly in tempera paint both on canvas and paper. Included are also never before exhibited pen drawings. Here in this exhibition, Emine’s artwork is seen together for the first time displaying the overwhelming experience of color for the viewer.

In a country that often speaks several different languages, Emine’s works speak to all with the language of color. The Kosovo Art Exchange Gallery is proud to exhibit Emine Gëguri: Solo Exhibition.
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Emine Gërguri është një piktore nga Vushtrria. Ka studiuar gjuhën frënge në Universitetin e Prishtinës. Talentin për art e ka shfaqur qysh në fëmijërinë e saj të hershme duke vizatuar ilustrimet e librave shkollor.

Dashuria për pikturë dhe krijimin e artit vetëm sa është rritur me kalimin e kohës, dhe kjo e motivoi atë të bëhet artistja e vetëmesuar e cila është sot. Duke ndjekur traditat e artistëve tjerë të njohur që mësuan vetvetiu si Vincent Van Gogh dhe Frida Kahlo, Emine thjesht pikturon atë që pëlqen dhe frymëzohet shum nga natyra.

Ajo ka një pasion të veqantë për ngjyrat dhe përmes tyre më së miri shpreh emocionet dhe mendimet. Një nga artistet më të sukseshme të galerisë KAE sa i përket shitjes së veprave, Emine ka marrë pjesë në tri ekspozita të gjykuara nga juria në galerinë KAE: Feeling Blue (2019); Color: The Eye Candy of Art (2018); Escape to Landscapes (2018).

Kjo është ekspozita e parë personale e Emines. Ajo shfaq punimet e saj te krijuara kryesishtë me ngjyra tempera, në letër apo pëlhurë. Të përfshira janë gjithashtu disa vizatime me stilolaps të pa ekspozuara më parë. Në këtë ekspozitë, veprat e artit të Emines po shfaqen së bashku për herë të parë dhe shfaqin përvojen e madhe të ngjyrave në ato punime për shikuesin.

Në një shtet që shpesh fliten gjuhë të ndryshme, punimet e Emines flasin te të gjithë me gjuhën e ngjyrave. Galeria Kosovo Art Exchange është e lumtur të shfaq Emine Gëguri: Solo Exhibition.