Forma e Paraqitjes  / Online Submission Form

Projekti i fotove tek “Me & My Family Selfie”
Në ndërthurje me ekspozitën HOME, galeria KAE kremton familjen! Dërgoni selfiet tuaja që i keni bërë së bashku me familje. Shfaqe babain dhe nënën, vëllezërit dhe motrat, kushërinjtë, hallat dhe axhallarët, gjyshin dhe gjyshen dhe këdo tjerët me të cilët jeni te lidhur në mes vete. Ju mund ta përfshini edhe ndonjë kafshë shtëpiake nëse keni. Aplikimi është falas, lehtë, dhe hapur për artistët dhe jo-artistët. Afati i fundit: 16 qershor 2019.

“Me & My Family Selfie” Photo Project
In conjunction with the HOME Exhibition, the KAE Gallery celebrates family! Submit selfies of you with your family. Show-off dad and mom, brothers, sisters, cousins, aunts and uncles, grandpa and grandma and anybody else you’re related to! You can even include the family pet! Submission is free, easy, and open to artists and NON-artists alike. Deadline is June 16, 2019.