Forma e Paraqitjes  / Online Submission Form

Me and My Mitrovica Photo Project. Afati i fundit: 23 mars 2019 / 23 March 2019

Tani është koha për projektin e ardhshëm të fotografisë së zmadhuar të Galerisë KAE! Ne kemi bërë katër nga këto projekte të fotografive të komunitetit! Këtë herë ne po festojmë për qytetin e Mitrovicës! Ne deshirojmë t’i shohim fotografitë tuaja selfie apo të tjera (me shoqërinë tënde) në qytetin e Mitrovicës! Në njërën nga kafenetë e shumta të qytetit ? Duke ecur në shesh apo duke shetitur buzë liqenit? Në muzeun e qytetit apo pranë monumentit të Isa Boletinit? Ose një fotografi tuajën në Galerinë KAE? NE DËSHIROJMË T’I SHOHIM QË TË GJITHA ! Për herën e pestë, Galeria KAE do të krijoj një projekt gjigant të fotografive. Na dergoni fotografitë tuaja (si dhe të shoqërisë tuaj). Aplikimi është pa pagesë, i lehtë, dhe i hapur për të gjithë!

Its time for the next KAE Gallery large photo project! We have done 4 of these community photo projects! This time we are celebrating the city of Mitrovica! We want your selfies and pictures with you (and your friends) in the city of Mitrovica! At one of the many coffee shops? Walking on the korza or enjoying the lake? At the City Museum or at the statue of Isa Bolentini? Or even a pic of you at the KAE Gallery? WE WANT THEM ALL! For the fifth time, the KAE gallery will create the giant photo project. Send us your photos (as well as your friends). The application is free, easy, and open to everyone!