Let's Talk! Kids Forma Online e Regjistrimit

Ne përdorim artin për të praktikuar mbiemra dhe ndajfolje duke u argëtuar me biseda të dobishme. Programi është një mundesi e mirë për të dëgjuar dhe për të praktikuar me një mësues amerikan. Programi është i hapur për të gjitha nivelet e aftësisë në gjuhën angleze.

Për moshat: 10 deri në 15 vjeç
Hapsira është e limituar për 6 persona. (8 regjistrimet e para që e bëjne pagesën).
Çmimi: 10€ 
Afati i fundit për regjistrim: E shtunë, 23 qershor, ora 17:00
Afati i fundit për pages: E diel, 24 qershor, ora 17:00
Çmimi i regjistrimit prej 10 € duhet të paguhet deri të dielën me 24 qershor, në mënyrë që ky regjistrim të jetë i plotë.

Data e Programit:
Java 1:  E martë, 26 qershor
                E enjte, 28 qershor
                E shtunë, 30 qershor

Java 2:  E martë, 03 korrik
                E enjte, 05 korrik
                E shtunë, 07 korrik