Escape to Landscapes

Datat e espozitës: 02 Shkurt - 25 Shkurt, 2018

Peisazhet në rajonin e Ballkanit janë ndër më të bukurat. Duke filluar prej maleve e deri tek plazhet. Nga fshatrat  e deri tek qytetet e mëdha. Galeria KAE fillon vitin e ri me ekspozitën e saj të parë për  vitin 2018 që paraqet imazhe të frymëzuara nga peisazhet.
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Exhibition dates: 02 February - 25 February, 2018

The landscape of the Balkans are some of the most beautiful. From mountains to beaches. From villages to big cities. The KAE Gallery starts the new year with its first 2018 exhibition celebrating images that are inspired by landscapes. 


Projekti New Born Selfie / New Born Selfie Project

Datat e espozitës: 02 Shkurt - 2018

Për të festuar dhjetëvjetorin e shpalljes së pavarësisë së Kosovës, Galeria e KAE do të krijojë projektin e saj të dytë gjigantit me selfies! Këtë herë ne duam fotot e juaja (dhe miqëve tuaj) me skulpturën e famshme të New Born! Dërgimi është falas, lehtë peër tu bërë dhe e hapur për artistë dhe jo artistë. 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
To celebrate the 10th anniversary of Kosovo's declaration of independence, the KAE Gallery will create its second giant selfie project! This time we want photos of you (and your friends) with the famous New Born sculpture! Submission is free, easy, and open to artists and NON-artists alike.


2017 Exhibitions

That Face / Ajo Fytyrër

Ç'ka ka rreth fytyrës së njeriut?  Një buzëqeshje?  Një shikim i syve? Kjo ekspozit eksploron artin e portreteve. Edhe në qoftë se është portreti i një të huaji, i një personi të dashur apo edhe i ndonjë personit të famshëm---portreti është një imazh i fuqishëm. Ne po kërkojmë për portrete qe prezantojnë të gjitha llojet e shprehjeve---abstrakte, tradicionale, fotografi, iluzion, dhe skulpturë.

15 Shtator – 19 Nëntor, 2017

Kjo ekspozitë tani është e mbyllur.
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

What is it about the human face? A smile? A look of the eyes? This exhibition explores the art of portraits. Whether its the portrait of a stranger, a loved one or even someone famous --- the portrait is a powerful image. We are looking for portraits that represent all styles of expression ---- abstract, traditional, photography, illustration, sculpture

This exhibition is now closed.


Selfie Project

In conjunction with the THAT FACE exhibition, the KAE Gallery is creating a "selfie of Kosovo." The word project in English can mean several things. This is a "project" of selfies and is a collaboration to "project" the faces of Kosovo.

These selfies will be arranged to create one large selfie of Kosovo.

September 15, 2017 - indefinitely

This project is still on display in the gallery.


Mitrovica Matter

Read about this exhibition by Kosovo 2.0

Ekspozita mbyllet të Dielen, 27 Gusht, 2017

Fjala “matter” mund të ketë shum kuptime në gjuhën Angleze. Mund ti referohet materialeve, gjërave, përmbajtjeve, substancave, rasteve, ngjarjeve, shembujve, shancës, arsyes, motiveve,esencës dhe zemrës për ti jepur ca shembuj. Pra çfarë mendojnë disa artist në Mitrovic për Mitrovica” Matter”.  Të mirat, të këqijat, të bukurat, të shëmtuarat, diskurajimet dhe inspirimet. Inagurimi I ekspozitës së Kosovo Art Exchange Gallery përmban vepra të artistëve lokalë të cilëtmendimet e tyre se qfarë do të thotë Mitrovica Matter.

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Exhibition closed Sunday, August 27, 2017

The word "matter" can mean many things in English.  It can refer to material, stuff, contents, substance, case, event, occasion, instance, chance, reason, cause, motive, essence, core, and heart to give a few examples. So what do artists in Mitrovica think is Mitrovica's "matter"? Both good and bad, beautiful and ugly, inspiring and discouraging, the inaugural exhibition of the Kosovo Art Exchange Gallery features works by local artists who express what they think Mitrovica Matter means.