2019 Exhibitions

Emine Gërguri: A Solo Exhibition 

Data e ekspozitës:  10 maj - 09 qershor 2019

Emine Gërguri është një piktore nga Vushtrria. Ajo ka studiuar frëngjishten në Universitetin e Prishtinës. Interesi i saj artistik filloi si fëmijë duke nxjerrë ilustrimet në librat e saj shkollorë. Dashuria e saj për pikturën dhe krijimin e artit u rrit çdo herë e më shumë kur ajo rritej dhe u motivua që të bëhej nje artiste e vetëdijshme që është sot.

Duke ndjekur traditat e artistëve të tjerë të mirënjohur, si Vincent Van Gogh dhe Frida Kahlo, Emine thjesht e pikutron atë që ajo pëlqen dhe është e frymëzuar shumë nga natyra. Ajo ka një pasion të veçantë për ngjyrën dhe e gjenë vetën më së miri që të shpreh emocionet dhe mendimet e saj përmes ngjyrave.

Një nga artistët më të suksesshëm të Galerisë KAE që shiti artin e saj, Emine ka marrë pjesë në tri ekspozita të grupuara në galerinë KAE: Feeling Blue (2019); Color: The Eye Candy of Art (2018); Escape to Landscapes (2018).

Ekspozita Gjuha e Ngjyrave është ekspozita e parë personale e Emines. Ajo tregon trupin e punës të krijuar kryesisht në bojë tempera. Në atë ekspozitë, punimet e Emines janë parë së bashku për herë të parë duke shfaqur përvojën dërrmuese të ngjyrës për shikuesit.

Në një vend që shpesh fliten disa gjuhë të ndryshme, veprat e Emines u drejtohen të gjithëve me gjuhën e ngjyrës. Galeria Kosovo Art Exchange është krenar të ekspozoj Ekspoziten e Gjuhës së Ngjyrës: Ekspozita Solo e Emine Gëgurit.

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Exhibition dates: 10 May - 09 June 2019

Emine Gërguri is a painter from Vushtrri. She studied French at the University of Pristina. Her artistic interest began as a child by drawing the illustrations in her school books. Her love for painting and creating art only increased as she got older and motivated her to become the self-taught artist she is today. Following the traditions of other well-known self-taught artists such as Vincent van Gogh and Frida Kahlo, Emine simply paints what she likes and is heavily inspired by nature. She has a passion for color and finds it best expresses her emotions and thoughts.

One of the KAE Gallery’s most successful artist selling her artwork, Emine has participated in three group juried exhibitions at the KAE Gallery: Feeling Blue (2019); Color: The Eye Candy of Art (2018); Escape to Landscapes (2018).

This exhibition is Emine’s first solo exhibition. It showcases her body of work created mostly in tempera paint. Here in this exhibition, Emine’s artwork is seen together for the first time displaying the overwhelming experience of color for the viewer.

In a country that often speaks several different languages, Emine’s works speaks to all with the language of color. The Kosovo Art Exchange Gallery is proud to exhibit Emine Gëguri: A Solo Exhibition.


The Women of Mitro 

Data e ekspozitës:  29 mars - 28 pril 2019

Përderisa Kosova feston ditën e grave më 08 Mars, Galeria Kosovo Art Exchange feston gratë e Mitrovicës. Tani janë shfaqur punimet në të gjitha mediumet nga artistet femra të cilat kanë lindur në Mitrovicë ose e konsideronin veten të lidhur me Mitrovicën. Kjo ekspozitë gjithashtu përfshinë punime nga dy artistë meshkuj të cilat janë inspiruar nga gratë e Mitrovicës. Puna e artistëve të cilëve iu është shfaqur janë: Eglantina Avdiu, Albana Berisha, Besim Ibrahimi, Graniit Kutllovci, Florentina Pllana, Rilind Sadiku, Arbnora Skuroshi, Naim Spahiu, Elvane Tahiri, dhe 3DX. Puna e Florentina Pllana u zgjodh si fituesja e qmimit "Zgjedhja e Jurisë." 

Kjo është një përzgjedhje e larmishme e artit duke filluar nga fotografia te piktura te skulptura te ilustrimi. Kjo ekspozitë përfshinë mbi 15 punime, të gjitha të krijuara brenda 5 viteve të fundit. Përveç përzgjedhjes së jurisë, Galeria Kosovo Art Exchange përmbanë fotografi nga Muzeu i Mitrovicës dhe shfaqë punime të ndryshme të tekstilit dhe bizhuterive nga Mundësia Mitrovicë. 

Kjo ekspozitë gjithashtu përfshinte një mur në të cilin ftuam vizitorët të linin një mesazh për nderin dhe dashurinë për gruan e tyre të Mitrovicës.

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Exhibition dates: 29 March - 28 April 2019

As Kosovo celebrated Women’s Day on 08 March, the Kosovo Art Exchange Gallery celebrated the women of Mitrovica. Featuring artworks in all mediums by female artists that have either been born in Mitrovica or considers herself connected to Mitrovica. This exhibition also includes works by male artists who are inspired by the women of Mitrovica. The artists showcasing their works are: Eglantina Avdiu, Albana Berisha, Besim Ibrahimi, Granit Kutllovci, Florentina Pllana, Rilind Sadiku, Arbnora Skuroshi, Naim Spahiu, Elvane Tahiri, and 3DX. Florentina Pllana’s work was selected as the winner of “The Jurors’ Choice” award.

This is a diverse selection of art ranging from photography to paintings to sculpture to illustration. The exhibition includes over 15 works, all created within the last 5 years. In addition to the juried selections, the Kosovo Art Exchange Gallery features photography from the Museum of Mitrovica and various displays of textiles and jewelry from Mundësia Mitrovica.

This exhibition also included a wall in which we invited visitors to leave a message of honor and love for their woman of Mitrovica.


Feeling Blue 

VIEW EXHIBITION ALBUM
Data e ekspozitës: 15 Shkurt - 10 Mars 2019

Ka ardhur koha për ekspozitën që do ketë juri bordin e Galerisë KAE! Keni disponimin e dimrit? Ne do të përqafojmë dëshpërimin! Arti mund të jetë një mjet i fuqishëm për të shprehur emocion të thellë. Artistët inkurajohen që të dorëzojnë art që komunikojnë një emocion të fortë - të trishtuar ose të lumtur dhe çdo gjë në mes - dhe çdo përdorimi të ngjyrës blu.

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Exhibition dates: 15 February - 10 March 2019

Its time for the annual KAE Gallery Board juried exhibition! Got the winter blues? We're going to embrace the blues! Art can be a powerful tool to express deep emotion. Artists are encouraged to submit art that communicates strong emotion --- sad or happy and everything in between --- and any use of the color blue. 


2018 Exhibitions

For the Love of Art 

VIEW EXHIBITION ALBUM
Data e ekspozitës: 26 Tetor - 02 Dhjetor 2018

Kjo është ekspozita e fundit e Galerisë KAE për vitin 2018! Ishte një vit i mrekullueshëm dhe ne po festojmë dashurinë tonë për artin! Artistët u inkurajuan që të paraqisnin veprat e tyre të preferuara që ata kishin krijuar. Kjo është ekspozita më e larmishme që galeria ka pasur deri tani pasi që ajo ka lloje të ndryshme të pikturave, vizatimeve, skulpturave, fotografisë dhe mediave të përziera. Veprat artistike pasqyrojnë çështje të ndryshme që artistët kanë zgjedhur të i shtjellojnë.

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Exhibition dates: October 26 – December 02, 2018

This is the KAE Gallery’s last exhibition of 2018! Its been a great year and we are celebrating our love for art! Artists were encouraged to submit their favorite artwork that they’ve created. This is the most diverse exhibition that the gallery has had yet because it has different kinds of paintings, drawings, sculptures, photography, and mixed media. The artworks reflect different subject matters that the artists have chosen.


Capturing the City of Mitrovica 

Data e ekspozitës: 9 Shtator - 07 Tetor 2018

Nga fakti se gjatë Luftës së Parë Botërore Kosova ishte e ndarë në dy zona të pushtimit, atë italian, bullgar dhe austro-hungarez. Mitrovica bënte pjesë në zonën austro-hungareze. Qëllimi i kësaj ekspozite është prezantimi i imazheve që pasqyrojnë gjendjen social ekonomike dhe kulturore të qytetit me rrethinë gjate viteve të lartcekura. Ekspozita paraqet imazhe të qytetit të Mitrovicës, si lagje, rrugë, shkolla dhe objekte të ndryshme.

Fotot e prezantuara janë kryesisht fotografi të cilat janë shkrepur nga ushtarë dhe oficer austriak, si dhe janë burim nga arkivi digjital i Vjenës të dhuruara nga studiuesi Fahri Avdiu. Kujtojmë se gjatë viteve të pushtimit austro-hungarez popullsia shqiptare e këtyre zonave gëzonte disa liri si përfshirja e shqiptare në administratën publike, hapja e shkollave shqipe si dhe përdorimi i simboleve kombëtare.

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Exhibition dates: September 9 – October 07, 2018

The Kosovo Art Exchange Gallery is pleased to partner with the Muzeu i Mitrovicës (Museum of Mitrovica) to present their collection of photographs capturing the historic scenes of everyday life in Mitrovica during the early 20th century. During World War I Kosovo was divided into two occupied areas, the Bulgarian occupation and the Austro-Hungarian occupation. Mitrovica was part of the Austro-Hungarian occupation. The images in this exhibition reflect the social, economic, and cultural condition of the city with its surrounding landscape during this time period.

The exhibition presents images of Mitrovica with its daily social life depicting craftsmanship, neighborhoods, streets, schools, and various architectures. The photos displayed are predominately taken by soldiers and Austrian officers. In addition, some of the sources of these images come from the Vienna digital archives which were donated by the researcher Fahri Avdiu. During the Austro-Hungarian occupation of Kosovo, the Albanian community of Mitrovica had some privileges such as the involvement in public administration, the opening of Albanian schools, and the use of national symbols.


September City Sights 

Data e ekspozitës: 9 Shtator - 30 Shtator 2018

Krenaria për qytetin. Gjithkush e ka atë. Ku jeton? Galeria Kosovo Art Exhange u kërkoi fotografëve të ndanin me ne pamjet e tyre të qyteteve. Ashtu siç njerëzit kanë personalitete e tyre të ndryshme, ashtu janë edhe qytetet ku ata jetojnë.

Kjo ekspozitë feston disa nga qytetet e Kosovës: Prishtinën, Prizrenin dhe natyrisht qytetin e Mitrovicës.

Njoftohuni me jurinë: Nora Prekazi Hoti (Kosovare)

Artistët: Rilind Sadiku, Šehida Miftari, Yllka Fetahaj dhe Kushtrim Hoti.

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Exhibition dates: September 9 – September 30, 2018

City pride. Everyone has it. Where do you live? The Kosovo Art Exchange Gallery asked photographers to share their city sights. Just as people have different personalities, so do the cities they live in. This exhibition celebrates some of the cities of Kosovo: Prishtina, Prizren, and of course the city of Mitrovica. 

Meet the Juror: Nora Prekazi Hoto (Kosovar) 

Artists: Rilind Sadiku, Šehida Miftari, Yllka Fetahaj and Kushtrim Hoti.


Infinite Imagination: Create by Recreating

Sa e pafund është imagjinata? Së bashku, GreenFest 8 dhe Galeria KAE shfaqin artin e krijuar nga RI-krijimi me objekte të gjetura dhe materiale të riciklueshme. Zbuloni se si arti është pafundësisht i pakufishëm. Kjo ekspozitë pa juri është shumë qejf pasi që ekspozon veprat e artit 2D dhe 3D. 

Data e ekspozitës: Gusht 2018
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Exhibition dates: August 2018

How unlimited is the imagination? Together GreenFest 8 and the KAE Gallery shows art created by RE-creating with found objects and recyclable materials. Discover how art is infinitely boundless. This non-juried exhibition is playful as it exhibits 2D and 3D artworks.


Color: The Eye Candy of Art

View Exhibition Album
Data e ekspozitës: 22 qershor - 05 gusht 2018

Ngjyra është një nga elementët më të fuqishëm që përdoret në art. Ajo ngjall emocion mënyrën të njetë mënyrë  sikur se akordet muzikore që godasin zemrën. Ngjyra mund të jetë dramatike ose delikate, mund të komunikojë energji ose heshtje, por sido që të jetë, është si karamele për sytë. Kjo ekspozitë feston fuqinë e ngjyrës që përdoret në të gjitha mediumet. 

Njoftohuni me jurinë: Lynn Aldrich (Amerikane)

Artistët: Yllka Fetahaj, Emine Gërguri, Vesa Govori - Hapçiu, Qendrim Hoxhaj, Vlora Ismaili, Edita Krasniqi, Šehida Miftari,  Zvonko Pavlicic, Hana Potera, Mirjeta Qehaja, Rilind Sadiku, Halil Xhafa.
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Exhibition dates: June 22 – August 05, 2018

Color is one of the most powerful elements used in art. It evokes emotion the way some musical chords strike the heart. Color can be dramatic or subtle, it can communicate energy or silence but either way, it is like candy for the eyes. This exhibition celebrates the power of color used in all mediums.

Meet the Juror: Lynn Aldrich (American

Artists: Yllka Fetahaj, Emine Gërguri, Vesa Govori - Hapçiu, Qendrim Hoxhaj, Vlora Ismaili, Edita Krasniqi, Šehida Miftari,  Zvonko Pavlicic, Hana Potera, Mirjeta Qehaja, Rilind Sadiku, Halil Xhafa.


Kosovo Leadership Academy: Environmental Design Initiative 2018

Data e ekspozitës: 15 maj - 10 qershor 2018

Si pjesë e misionit të saj për t'i shërbyer studentëve dhe për të pasur partneritet me institucionet lokale të arsimit, Galeria KAE ka nderin që të mbajë ekspozitën e parë të  Akademisë së Lidershipit në Kosovë: Environmental Design Initiative 2018. Kjo do të jetë një mundësi që komuniteti jonë të i ekspozohet udhëheqësve të ardhshëm të Kosovës. 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Exhibition date: May 15 – June 10, 2018

As part of its mission to serve students and collaborate in partnerships with local educational institutions, the KAE Gallery is thrilled to host the Kosovo Leadership Academy's first exhibition: Environmental Design Initiative 2018. This will be an opportunity for the community to be exposed to some of Kosovo's future leaders. 


Solivagant: Art by Shend Stavileci

View Exhibition Album
Datat e ekspozitës: 09 Mars - 29 Prill, 2018

Solivagant: Një emër në anglisht që do të thotë bredhës i vetmuar. Artistët shpesh jetojnë dhe krijojnë në botën e tyre. Udhëtimi artistik i krijimtarisë së artistëve mund të jetë një udhëtim që shkon në drejtime te pa planifikuara, të pa parashikueshme por që përsëri zgjedhin të mos ndryshojnë asgjë. Ne duam të ndajmë udhëtimin vizual dhe kreativ të një artisti, me tërë botën.

Juria Dida Parrott tha:
"Këto vepra janë shumë të fuqishme, shpesh të nxitura nga hapësira të guximshme të sheshta dhe ngjyra të forta. Animacionet flasin për audiencën universale. Emocionet transmetohen, mesazhe të forta dhe delikate, ofrojnë një interes përmes trupit te veprave. Në vecanti më tërheq vajza e re në maskën blu, përderisa duart e saj fshehin buzëqeshjen e saj dhe kjo më shpie mua në gëzimin e saj. "
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Solivant: an English noun meaning solitary wanderer. The artist often lives and creates in their own world. The artist's journey of creativity is can be one that travels in directions they do not plan, cannot predict but would not choose to change. The KAE Gallery is proud to exhibit Shend Stavileci as its first solo show artist in his first solo exhibitions.

Juror Dida Parrott said:
"These works are very powerful, often driven by the bold flat spaces and intense colors.  They have an anime and street art feel which speaks to the universal audience.  The emotions come through and the messages, both strong and subtle, provide an interest through the body of works.  I am particularly drawn to the young girl in the blue mask as her hands hide her smile and that draws me in to her joy."


Projekti i fotografive New Born / New Born Photography Project

View New Born Project

Datat e espozitës: 02 Shkurt - 2018

Për të festuar dhjetëvjetorin e shpalljes së pavarësisë së Kosovës, Galeria e KAE do të krijojë projektin e saj të dytë gjigantit me selfies! Këtë herë ne duam fotot e juaja (dhe miqëve tuaj) me skulpturën e famshme të New Born! Dërgimi është falas, lehtë peër tu bërë dhe e hapur për artistë dhe jo artistë. 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
To celebrate the 10th anniversary of Kosovo's declaration of independence, the KAE Gallery will create its second giant selfie project! This time we want photos of you (and your friends) with the famous New Born sculpture! Submission is free, easy, and open to artists and NON-artists alike.


Escape to Landscapes

View exhibition album

Datat e espozitës: 02 Shkurt - 25 Shkurt, 2018

Peisazhet në rajonin e Ballkanit janë ndër më të bukurat. Duke filluar prej maleve e deri tek plazhet. Nga fshatrat  e deri tek qytetet e mëdha. Galeria KAE fillon vitin e ri me ekspozitën e saj të parë për  vitin 2018 që paraqet imazhe të frymëzuara nga peisazhet.

Artistët: Arbresha Gashi, Renea Begolli, Fjolla Çunaku, Argenita Fetahu, Emine Gërguri, Šehida Miftari, Shkurte Ramushi, Rilind Sadiku, Shend Stavileci, dhe Qendrim Hoxhaj.
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Exhibition dates: 02 February - 25 February, 2018

The landscape of the Balkans are some of the most beautiful. From mountains to beaches. From villages to big cities. The KAE Gallery starts the new year with its first 2018 exhibition celebrating images that are inspired by landscapes. 

Artists : Arbresha Gashi, Renea Begolli, Fjolla Çunaku, Argenita Fetahu, Emine Gërguri, Šehida Miftari, Shkurte Ramushi, Rilind Sadiku, Shend Stavileci, dhe Qendrim Hoxhaj.


2017 Exhibitions

That Face / Ajo Fytyrër

View exhibition album

Ç'ka ka rreth fytyrës së njeriut?  Një buzëqeshje?  Një shikim i syve? Kjo ekspozit eksploron artin e portreteve. Edhe në qoftë se është portreti i një të huaji, i një personi të dashur apo edhe i ndonjë personit të famshëm---portreti është një imazh i fuqishëm. Ne po kërkojmë për portrete qe prezantojnë të gjitha llojet e shprehjeve---abstrakte, tradicionale, fotografi, iluzion, dhe skulpturë.

Artistët: Aneta Hasani, Arbnora Skuroshi, Adea Pula, Qendrim Hoxhaj, Vesa Govori- Hapciu, Halil Xhafa, Fatlum Meholli, Shend Stavileci, Rilind Sadiku, Emine Jetishi. 

15 Shtator – 19 Nëntor, 2017
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

What is it about the human face? A smile? A look of the eyes? This exhibition explores the art of portraits. Whether its the portrait of a stranger, a loved one or even someone famous --- the portrait is a powerful image. We are looking for portraits that represent all styles of expression ---- abstract, traditional, photography, illustration, sculpture

Artists: Aneta Hasani, Arbnora Skuroshi, Adea Pula, Qendrim Hoxhaj, Vesa Govori- Hapciu, Halil Xhafa, Fatlum Meholli, Shend Stavileci, Rilind Sadiku, Emine Jetishi.


Selfie Project

View Selfie Project 

Ne harmoni me Ekspoziten THAT FACE, Galeris KAE po krijonë "selfie of Kosovo." Fjala projekt mund të ketë kuptime të ndryshme në gjuhën. Ky "projekt" përbëhet nga selfies, dhe është një bashkëpunim për te shfaqur fytyrat e Kosovës.

Këto selfie janë vendosur në atë menyrë që të krijohet një selfie e madhe e Kosovës.

Shtator 15, 2017 -  Shkurt 05, 2018.

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

In conjunction with the THAT FACE exhibition, the KAE Gallery is creating a "selfie of Kosovo." The word project in English can mean several things. This is a "project" of selfies and is a collaboration to "project" the faces of Kosovo.

These selfies will be arranged to create one large selfie of Kosovo.

September 15, 2017 - February 05, 2018


Mitrovica Matter

Read about this exhibition by Kosovo 2.0

View exhibition album

Ekspozita është mbyllur të Dielen, 27 Gusht, 2017

Fjala “matter” mund të ketë shum kuptime në gjuhën Angleze. Mund ti referohet materialeve, gjërave, përmbajtjeve, substancave, rasteve, ngjarjeve, shembujve, shancës, arsyes, motiveve,esencës dhe zemrës për ti jepur ca shembuj. Pra çfarë mendojnë disa artist në Mitrovic për Mitrovica” Matter”.  Të mirat, të këqijat, të bukurat, të shëmtuarat, diskurajimet dhe inspirimet. Inagurimi I ekspozitës së Kosovo Art Exchange Gallery përmban vepra të artistëve lokalë të cilëtmendimet e tyre se qfarë do të thotë Mitrovica Matter.

Artistët: Aneta Hasani, Abrnora Skuroshi, Shend Stavileci dhe Lulzim Hoti. 

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Exhibition closed Sunday, August 27, 2017

The word "matter" can mean many things in English.  It can refer to material, stuff, contents, substance, case, event, occasion, instance, chance, reason, cause, motive, essence, core, and heart to give a few examples. So what do artists in Mitrovica think is Mitrovica's "matter"? Both good and bad, beautiful and ugly, inspiring and discouraging, the inaugural exhibition of the Kosovo Art Exchange Gallery features works by local artists who express what they think Mitrovica Matter means. 

Artists: Aneta Hasani, Abrnora Skuroshi, Shend Stavileci dhe Lulzim Hoti.