Woman of Mitro Exhibition Artists and Works

 

Granit Kutllovci

Granit Kutllovci was born in Prishtina but now lives in Vushtrri. He is currently a university student studying at the Kosovo Art Academy in Pristina in the field of Industrial. This is Granit’s first time exhibiting at the KAE Gallery. 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Granit Kutllovci, ka lindur në Prishtinë por tani jeton në Vushtrri. Momentalisht ai është student dhe vijon mësimet në fakultetin Kosovo Art Academy në Prishtinë, në fushën dizajn Industrial. Kjo është hera e parë që Graniti merrë pjesë në ekspozitat e Galerisë KAE.

Tashmë ai është student dhe vijon mësimet në fakultetin "Kosovo Art Academy" në Prishtinë ai studion  Dizajn Industrial vitin e 2-te. 

Artwork Information: (left) Untitled (woman), 2015, acrylic on canvas, 200€; (right) Untitled (flower), 2017 , acrylic on canvas, 400€.


Rilind Sadiku

Beginning as an uneducated artist, striving to understand the way nature and real-world works, Rilind tries to understand the essence of things around him. He used sketches and paint to express what he sees and how he feels. After starting architecture school, he began to learn the design process and see things in more abstract ways. He also started to understand how he could change and improve things around him. He believes things aren’t as simple as they look, so it took him a lot of time to understand and find the balance between the abstract and the concrete. 

Rilind has tried many methods and tools to help him understand these concepts, and he found that photography is one of the best ways to capture reality as it is in a particular point in time. Once the picture is printed, he spends a lot of time in reflection in order to understand things in a different way. He especially loves to black and white photography because he believes it leaves out all the unnecessary information and helps him really focus on the essence of things and feelings. 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Duke u nisur si një artist i paarsimuar, dhe duke u përpjekur për të kuptuar mënyrën se si vepron natyra dhe bota reale, ai u përpoq të kuptoj thelbin e gjërave përreth tijë dhe të përdorte skica dhe piktura për të shprehur atë që shef dhe mënyren se i ndjehet. Pasi kishte filluar shkollën e arkitekturës, ai filloj të mësoj procesin e dizajnit dhe të shohë më shumë gjëra në mënyrë abstrakte dhe të kuptoj se si ai mund të ndryshoj dhe përmirësoj gjërat që janë përreth tijë. Ai beson që gjërat nuk janë aq të thjeshta sa duken, në fillim I mori shumë kohë për të gjetur ekuilibrin midis abstraktit dhe konkretes.

 Ai ka provuar shumë mënyra dhe mjete për ta ndihmuar qe të kuptoj, dhe ka gjetur fotografinë një nga mënyrat më të mëdha për të kapur realitetin siç është në një kohë të caktuar. Pasi fotografia është shtypur, kalon kohë duke menduar, dhe I jep shumë informacione dhe ndjenja për të reflektuar dhe kuptuar gjërat në një mënyrë tjetër. Arsyeja pse ai është I fokusuar tek fotot e zeza dhe të bardha është, që të lë jashtë të gjitha informatat e panevojshme dhe me të vërtetë të përqendrohet në thelbin e gjërave dhe ndjenjave.

Artwork Information: (left) Nothing But Love, 2018, Iron, 100€ ; (right) Still Smoking People, 2018, Discarded cigarette butts, NFS


Florentina Pllana

Florentina’s story with art begins in Mynster, Germany where she spent a part of her childhood. At a young age with the encouragement of her family, she began drawing and discovering the creative process. At the age of 9, she returned to Kosovo where she has lived since.

As a young adult she received her Bachelor studies in 2015 from the Academy of Fine Arts (University of Prishtina) where her artistic style was formed. After graduation from university, Florentina shared her love for art through teaching as an arts educator in the public schools.

In addition to teaching art, Florentina actively produces various digital designs and illustrations as a professional illustrator for clients, exhibitions, and her own personal enjoyment. Her illustrations combine both a traditional and modern techniques. Many of her illustrations can be found throughout Europe and around the world. Florentina’s illustrations can also be found in children’s books in Austria and Germany.

This is the first exhibition Florentina has participated in at the KAE Gallery and the jurors selected her artwork for the “Jurors Choice Award.”
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

Tregimi i saj fillon në Mynster të Gjermanisë, ku kaloj një pjesë të fëmijërisë. Hapat e para të saj për artin filluan qe nga femijeria, andaj qe moti kishte zgjedhur që të ndjek këtë rrugë. Talenti dhe kreativiteti i saj u përkrah shumë nga familja. Kur u kthye në vendlindje ajo ishte vetëm nëntë vjeçare. Në vitin 2009 i filloj studimet bachelor në Akademinë e Arteve të Bukura, ku edhe krijoj identitetin e saj artistik. Pas diplomimit filloj të punojë si mësimdhënëse e artit pamor. Ajo bëri shumë krijime për studime, për klient, për vete dhe për ekspozita të ndryshme. Në gjithë këto vepra vetën e gjeti më së miri në ilustrime. Pothuajse të gjitha veprat ilustruese të Florentinës janë bërë me kombinimin e teknikës klasike me atë digjitale. Ilustrimet e saj mund ti gjeni në Evrope dhe kontinente tjera të botës. Gjithashtu punon si dizajnere e teknologjisë informative në Vjen të Austrisë, si ilustratore e autorëve të librave për fëmijë. Kjo është hera e parë qe Florentina ka marrë pjesë ne Galerinë KAE, dhe juria e ekspozitës ka zgjedhur artin e saj për cmimin “Juror Choice Award.”

Artwork information: Nuse 1-5, 2018, Digital Illustration, NFS / ** Jurors’ Choice Award


Selfless, 2018 Photography NFS

Selfless, 2018
Photography
NFS

Various earrings, 2019 3D printing 3€ each

Various earrings, 2019
3D printing
3€ each

Eglantina Avdiu / 3DX

Eglantina was born in Mitrovica and is currently working on her bachelor's degree in psychology at the University of Prishtina. She is an events manager and mentor at BONEVET Makerspace. Combining her love for art and the great desire for social change, she was instrumental in establishing the NGO 3DX — a social enterprise that aims to empower people with down syndrome. 3DX incorporates the creation of different models through 3D printing technology. When not working, Eglantina enjoys reading and spending time with friends and family.

3DX is a social enterprise founded in 2017 by a group of young people from Mitrovica. It was financed by UNICEF Innovation Lab Kosovo and PEN. 3DX’s products vary from 3D printer key chains, bookmarks, jewelry to customized gifts. The goal of 3DX is to empower young adults with down syndrome by engaging them in creating 3D printed models. 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Eglantina ka lindur në Mitrovicë. Aktualisht është duke diplomuar në Universitetin e Prishtinës, ne Psikologji, njekohësisht punon si menaxhere e eventeve dhe është mentore në BONEVET Makerspace. Ajo ka kombinuar dashurinë e saj për artin dhe dëshirën e madhe për ndryshime shoqërore në krijimine e "3DX" një ndërmarrje sociale që synon të fuqizojë njerëzit me sindrom Down  duke përfshirë krijimin e modeleve të ndryshme përmes teknologjisë së printimit 3D. Kur nuk është duke punuar, Eglantina shijon leximin dhe kalon kohë me miqtë dhe familjen.

3DX ështê një ndërmarrje sociale e themeluar në vitin 2017 nga një grup të rinje aktivistesh nga Mitrovica dhe financuar nga UNICEF Innovation Lab Kosovo dhe PEN. Produktet e 3DX variojnë nga mbajtset e qelsave, markuesit e librave, dekorim dhe byzhyterite deri tek dhuratat e personalizuara. Qëllimi I 3DX është fuqizimi i të rinjëve me sindrom Down duke I angazhuar ata në krijimin e modeleve të printuara 3D.


Library, 2017 Digital print NFS

Library, 2017
Digital print
NFS

Arbnora Skuroshi

Arbnora’s parents went to Germany in 1994 with her sisters. The following year in 1995, she was born in a small city near Stuttgart. Although her mother can’t recall when she started to draw, she says that as a young child she drew a lot. So much so, she would say I was born with a pencil in my hand. She continued to draw and paint throughout her life taking courses when she da opportunity. As university student studying architecture, she still takes time to draw and paint because it gives me joy.      
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Prindërit e saj shkuan në Gjermani në vitin 1994 me dy motrat e saj, ndërsa në vitin e ardhshëm në 1995 ka lindur në një qytet të vogël pranë Sttutgartit. Megjithëse nënës se saj nuk i kujtohet kur ka filluar të pikturoj, ajo thotë se si një fëmijë I vogël pikturonte shumë. Pra, aq shumë pikturonte sa që nëna e saj thoshte se ka lindur me një laps në dorë. Ajo kishte vazhduar të pikturoj përgjatë jetës së saj duke marrë pjesë në kurse kur kishte mundësi. Momentalisht është duke studiuar arkitekturën, por ende kur gjenë kohë vazhdon të pikturojë pasi që ajo thotë qe i sjell gëzim.


Left: Hidden, 2019 Photography 20€ Right: Landscape, 2019 Photography 20€

Left: Hidden, 2019
Photography
20€
Right: Landscape, 2019
Photography
20€

Waterfall, 2018 Photography on canvas 75€

Waterfall, 2018
Photography on canvas
75€

Besim Ibrahimi

Besim was born and grew up in Mitrovica. He graduated from AAB University in Pristina, with a dgree in the mass communications. Besim has been taking photos since an early age and continues today with his passion for photography. His photography is usually inspired by nature, and the animal world. He also pursues videography specifically of the city of Mitrovica. This is Besim’s first professional exhibition of his photography.
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Besimi u lind dhe u rritë në Mitrovicë. Edukimin fillor dhe të mesëm e kreu në Mitrovicë, kurse diplomoi në Universitetin AAB në Prishtinë, në degën e komunikimit masiv. Besimi filloi të fotografonte që nga mosha e hershme, dhe ende sot vazhdon të bëjë foto me pasionin e njejtë. Parapëlqen të fotografoj natyrën, botën shtazore apo edhe të krijon video të ndryshme ne natyre apo edhe rreth qytetit të Mitrovicës. Kjo është ekpozita e parë profesionale e Besimit dhe fotografive të tij.


Picasso, 2018 Wool SOLD

Picasso, 2018
Wool
SOLD

Elvane Tahiri

Elvane Tahiri was born and raised in Mitrovica. She expresses her art in different ways and techniques. She has recently worked on some pieces made from sheep's wool. So, with dyed and uninvited fur. She has used various animal skins like camel fur, local sheep’s wool and fur from Australian merino sheep. This is the first time for her exhibiting at the KAE Gallery.
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Elvane Tahiri lindi dhe u rritë në Mitrovicë. Ajo shpreh artin e saj në mënyra dhe teknika të ndryshme. Së fundmi ka punuar disa punime të bëra nga leshi i delës. Përkatësishtë, me lesh të ngjyrosur dhe të pa tjerur. Ajo ka përdorur leshra të kafshëve të ndryshme si lesh deveje, lesh të delës nga trojet tona, dhe lesh nga delja merino Australiane.


Time Swimmers, 2018 Acrylic on canvas 1500€

Time Swimmers, 2018
Acrylic on canvas
1500€

Naim Spahiu

Naim Spahiu, born in Mitrovica, began his studies of art at the University of Prishtina. He graduated in 2002 under the the class of Professor Esat Valla for painting. He then pursued his post-graduate studies and in 2005, received his Master in Painting. In 2003 he began working at the National Gallery of Kosovo as exhibition coordinator. 

His artworks are held in various private and state collections both in and outside of Kosovo. He has had 13 personal exhibitions. Seven of those exhibitions were shown internationally while he has participated in over 100 group exhibitions both in Kosovo and throughout Europe.
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Naim Spahiu i lindur në Mitrovicë, filloi studimet në Fakultetin e Arteve në Universitetin e Prishtinës. Ai diplomoi në vitin 2002 në klasën e prof. Esat Valla për pikturë. Në të njëjtin vit vazhdoi studimet pasuniversitare (Magjistratur), dhe në vitin 2005, u bë Magjistër i pikturës.

Nga viti 2003, filloi punën në Galerinë Kombëtare të Kosovës, si koordinator për ekspozita.

 Puna e tij është e shpërndarë gjithandej nëpër koleksione të ndryshme private dhe shtetërore, në Kosovë dhe jashtë saj, po ashtu realizoi 13 ekspozita personale, dhe me mbi 100 ekspozita kolektive në Kosovë dhe vendet e ndryshme të Evropës.


Albana Berisha

Biography not available / Biografia nuk është në dispozicion
Artwork information: (left) Naturally Bold or Boldly Natural #1 & #2; (right) Naturally Bold or Boldly Natural #3 & #4; 2017, Illustration, 5€ each


Mundesia

Mundësia is a non-governmental organization of Kosovo that strives to engage the community in development of Kosovo based on equal access and inclusivity. Mundësia produces programs that educate and encourage citizens to exercise their rights and responsibilities as full and active members of a democratic and multi-ethnic society. The mission of Mundësia is to contribute to the development of the society by empowering the most disadvantaged groups in order to fully exercise their rights and responsibilities which can effectively work towards improvement of their socio-economic position. 

Some of the programs Mundësia provides are creative workshops that teach local women skills using various textiles and materials to create handmade items to sell for income. These handmade works include various traditional and contemporary styles of rugs, table decorations, clothing, decorative arts, and jewelry.
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Mundësia është një organizatë jo-qeveritare. Mundësia për zhvillimin e Kosovës do të bazohet në qasje të barabartë dhe zhvillim gjithëpërfshirës në mënyrë që qytetarët të mund të ushtrojnë të drejtat dhe përgjegjësitë e tyre si anëtarë të plotë dhe aktivë të një shoqërie demokratike dhe shumëtnikë.

Misioni i Mundësisë është të kontribuojë në zhvillimin e shoqërisë duke fuqizuar grupet më të pa favorizuara në mënyrë që ata të mund të ushtrojnë plotësisht të drejtat dhe përgjegjësitë e tyre dhe mund të punojnë në mënyrë efektive drejt përmirësimit të pozitës së tyre socio-ekonomike. 

 Disa nga programet që Mundësia ofron, janë punëtori kreative të cilat i mësojnë femrat lokale mënyra të ndryshme të përdorimit të tekstileve dhe materialev, për të krijuar punime të dorës për të shitur. Këto punime të dorës janë zakonisht qilima tradicionalë dhe bashkëkohorë, tavolina dekorative, veshmbathje, arte dekorative, dhe bizhuteri.

Artwork Information: (left) Various handmade decorative balls from yarn; (middle) traditional clothing for children; (right) Wooven wool bag and various beaded necklaces. Available for purchase by contacting Mundësia directly.